Medlemskontingent for 2021

Kontingenten sendes ut basert på lister fra trenerne og fra vårt medlemsregister. Pris for medlemskap er:

  • kr 600,- pr halvår for 10 år og eldre.
  • kr 400,- pr halvår for gruppen 6 -9 år.
  • Passive medlemmer betaler kr 100 pr år.
  • Senior kr 600 pr år.

 

Det vil si en innbetaling for vårsesongen frist 31 januar, og en innbetaling for høstsesongen med frist 31.august. Kontingenten innbetales til:

 

  • Kontonummer: 3075.07.04812
  • Eller med Vipps nummeret vårt som er 97672

 

Vær vennlig og skriv på i tekstfeltet (nettbanken og Vipps) hvem i familien det er betalt kontingent for, og fødselsdato (dd.mm.åååå) og gjerne mailadresse.

Betalingsfrist for våren er 31.01.2021 og for høsten 31.08.2021.

Startkontingent/deltakeravgift må nå dekkes av den enkelte utøver/foreldre. Trener informerer i den sammenheng om kostnaden av å delta på stevner. Vi gjennomfører det slik at det vil bli en oppsamling for vårsesongen, altså alle stevner før skoleferien. MHI Friidrett forskutterer betalingen og krever inn betaling i etterkant. Når vårsesongen avsluttes vil det bli sendt ut en oversikt over utestående beløp til den enkelte utøveren/familien.

MHI vil fortsatt dekke deltakeravgiften på utvalgte større nasjonale stevner samt egne stevner MHI arrangerer. Normal deltakeravgift pr øvelse er 50-100kr.

Sjekk også at lisens for 2021 blir ordnet. Gå inn på www.friidrett.no Dette gjelder fra 13 år og oppover. Eventuelle spørsmål kan rettes til trenerne.

Sport1 Mandal gir 10% rabatt til klubbmedlemmer på ordinære priser og kyndig veiledning.