Årsmøte MHI friidrett

Sted: Klubbhuset idrettsparken

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 22. mars.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent – referent – samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning, herunder gruppe-årsmeldinger
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt